Hoppa till sidans innehåll

Avgifter i samband med medlemskap


Inbetalning av avgifterna.

Avgiften/Avgifterna betalas in på BK Panterns postgiro: pg 536377-5. 

I samband med inbetalningen lämnas en del  uppgifter.

- Börja med att Specificera vilken typ av Medlemskap inbetalningen avser; Passivt, Aktivt eller Familjemedlemskap samt i de båda senare fallen den tidsperiod det gäller - vårterminen (VT), höstterminen (HT) eller Helår (H). Mer om detta nedan

Lämna sedan personuppgifter enligt uppräkningen nedan, och då för alla personer som anmälan omfattar:

- Personnummer (10 siffror - nödvändigt för registreringen hos IOL/RF). 

- E-postadress

- Fullständigt namn

- Gatuadress och Postadress

- Aktuella telefonnummer, mobil och/eller hemtelefon

- Ev. kontaktuppgifter till anhöriga (t ex om medlemmen är minderårig och inte har egen telefon och/eller e-postadress)

OBS! Om all info inte får plats i bankens meddelandefält går det bra att mejla in den till kassören (mailto:This is a mailto link OBS, ekonomin inte ekonomi)

OBS!OBS! Alla personuppgifter behandlas med sekretess och diskretion. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje person, om så skulle krävas, utan att ett godkännande inhämtas från den aktuella personen ifråga.

Avgifter (OBS! NYTT per 2018.03.07)

På årsmötet 2018-03-07 röstades en Proposition igenom som berör Medlemskap & Medlemsavgifter. Propositionen innehöll ett antal nyheter/förändringar:

1. Medlemskap i Pantern kan/får vara Passivt eller Aktivt.  Kategorin Familjemedlemskap är sedan ett tredje alternativ för Medlemskap, men egentligen bara ett specialfall som bygger på aktivt medlemskap.

 Passivt medlemskap

 Som Passiv medlem betalar man bara Medlemsavgift. Gäller för det aktuella året.

 Aktivt medlemskap

 Som Aktiv medlem betalar man Medlemsavgift + en Träningsavgift, som är olika beroende på ålderskategori och val av tidsperiod (halvår/helår). Gäller för den valda tidsperioden/ del av året.

Familjemedlemskap

Tänkt som en morot för en familj att, för en gångs skull, tillsammans utnyttja möjligheten att utöva en sport tillsammans...och då utan att bli ruinerade. Familjeavgiften har nu justerats utifrån det nya systeme, och för att ligga i nivå med kostnaden för 2 vuxna.
Begreppet Familj omfattar såväl familj boende på samma adress som familj med delad vårdnad. Anmälan av de ingående familjemedlemmarna bör baseras på ett aktivt utövande av sporten (träning).

Se mera nedan under Familjeavgift vad detta innebär ekonomiskt.

2. Indelningen och antalet olika ålderskategorier har ändrats

Vi delar fr.o.m.20180307 in våra medlemmar i två ålderskategorier:

- Vuxna, 21 år eller äldre (under det aktuella verksamhetsåret)

- Junior, 20 år eller yngre (under det aktuella verksamhetsåret)

 

Avgifterna baseras på följande underlag fr.o.m 20180307

  • Medlemsavgift

100 kr/ person - OBS! Lika för alla, oavsett typ av medlemskap, ålderskategori och val av tidsperiod för året. Enda undantaget från denna regel är Familjeavgiften,  som är mer av en klumpsumma utan klart urskiljbara delar eftersom familjer kan se ut på så många sätt.

  • Träningsavgift

Året delas in i 2 olika terminer (eg. halvår), Vårterminen (VT) 1.1-30.6 respektive Höstterminen (HT) 1.7-31.12.

Träningsavgiften baseras på den tidsperiod som specificeras i samband med inbetalning - VT, HT eller Helår (H)

- Vuxen/21år eller äldre: 300kr/termin eller 600kr/helår

- Junior/20 år eller yngre: 200kr/termin eller 400kr/helår 

  • Familjeavgift

Familj, max 2 vuxna: 800kr/termin eller 1400kr/helår.

OBS! Inkluderar Medlemsavgift o Träningsavgift för alla angivna familjemedlemmar.

Mer kring medlemskap & Medlemsavgifter finner ni via denna länken:

Proposition Medlemskap&Medlemsavgifter

 

Inbetalning av Förnyad Medlemsavgift

OBS!!! Betalas in senast 31 januari!

 

Uppdaterad: 29 MAR 2018 15:18
Skribent: Jan Otterström
Epost: This is a mailto link

 

KONTAKTA OSS VIA MAIL

 This is a mailto link

Postadress:
BK Pantern - Bågskytte
Lina Sofie Sandin, Vävaregatan 12 d
22237 Lund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info