Hoppa till sidans innehåll

Från årsmötet 20180307 - Angående Medlemskap och Medlemsavgifter i BKP

09 MAR 2018 17:31
På årsmötet 7 mars 2018 lades en proposition fram, som behandlade Medlemskap och Medlemsavgifter i Pantern. Propositionen antogs i sin helhet, och med nästan totalt bifall bland de 18 närvarande personerna.
 • Uppdaterad: 10 MAR 2018 06:46

Propositionens innehåll antogs i sin helhet och gäller fr.o.m. 7 mars 2018. För att läsa propositionen i sin helhet, klicka här: Proposition Medlemskap & Medlemsavgifter.

Här följer ändå en del förklaringar kring propositionen:

- Vi delar upp medlemskap i Pantern i två olika typer av medlemskap, dels ett sk Passivt medlemskap och dels ett sk Aktivt medlemskap. Detta för att öppna upp för att de som inte aktivt vill delta i träning & tävling ändå ska kunna vara en del av gemenskapen och kunna bidra till verksamheten, men även för de som gör uppehåll men som ändå vill behålla kontakten socialt med föreningen. Eftersom försäkringen är kopplad till Medlemskap i föreningar knutna till RF så är alla medlemmar försäkrade i samband med bågskytte, även om man inte håller i en båge alltså.

- Vi delar upp kostnaderna för medlemskap i två olika delar; dels en sk Medlemsavgift och dels en sk Träningsavgift. Detta för att öppna upp för att kunna söka Friskvårdsbidrag, när nu bågskytte har blivit godkänt som friskvårdande verksamhet och inte som tidigare bara rekreation. Friskvårdsbidraget baseras nämligen på den del som kan knytas till själva utövandet, dvs träningen. Så nu gäller det att vara aktiv också, iaf i form av träning, om man vill åtnjuta bidraget. Ingen närvaro, inget bidrag - om man väljer att hårdra det, men samtidigt en samvetsfråga för individen. Om man inte ägnar sig åt aktivt bågskytte så bedriver man ingen friskvårdande aktivitet och bör därmed inte söka bidrag. Träningsavgiften är kopplad till hur stor del av året, eller rättare den tidsperiod man valt att delta under - se även här nedan om tidsperioder.

- Verksamhetsåret delas upp i två terminer, en Vårtermin (VT) 1.1 - 30.6 och en Hösttermin 1.7 - 31/12. Möjlighet finns nu att skjuta båge bara en termin (eg. halvår) eller för helår (2 terminer), och då endast betala för den period man valt att delta. Kopplat till Träningsavgiften, se nedan i smst.

- Antalet ålderskategorier har bantats i det att vi nu valt att dela upp medlemmarna i två kategorier, 'Vuxna/21 år eller äldre' och 'Juniorer/20 år eller yngre'.

 

Allt detta utmynnar i följande sammanställning vg kostnaderna för medlemskap i Pantern fr.o.m. 2018-03-07

Medlemskostnader/Avgiftsnivåer

Medlemsavgift: 100 kr/person.

Gäller för helår/kalenderår (1/1-31/12).  Betalas av alla medlemmar, oavsett ålderskategori och om man som individ bestämmer sig för att vara Passiv eller Aktiv medlem. I ett Familjemedlemskap ingår alla anmälda familjemedlemmars medlemsavgift, se nedan.

Träningsavgift: Betalas endast av Aktiva medlemmar!

 • Vuxen/21år eller äldre: 300kr/termin eller 600kr/helår. 
 • Junior/20 år eller yngre: 200kr/termin eller 400kr/helår.
 • I ett Familjemedlemskap finns Träningsavgiften inklhedrad för alla anmälda familjemedlemmar, se nedan.

Familjeavgift (max 2vuxna): 800kr/termin eller 1400kr/helår.

OBS! Inkluderar alla kostnader för familjens medlemmar under den valda tidsperioden ( Medlemsavgifter+Träningsavgifter)

Begreppet Familj omfattar såväl boende på samma adress som familj med delad vårdnad. Anmälan av olika familjemedlemmar bör baseras på ett aktivt deltagande så att man inte onödigt belastar den medlemsskatt som klubben betalar in till förbunden för varje medlem.

Exempel:

1. Lars, 35 år. Bestämmer sig 15 januari för att ge bågskytte en rejäl chans under 1 år. Lars betalar därför in 700kr. [100kr i Medlemsavgift + 600kr i Träningsavgift (vuxen/ Helår)]

2. Lisa, 19 år. Läser på universitetet och är himla nyfiken på bågskytte men har inte riktigt tid mer än under våren, och beslutar sig för att lösa medlemskap för vårterminen. Lisa betalar därmed in 300kr. [100kr i Medlemsavgift + 200kr i Träningsavgift (Junior/Termin)]

3. Familjen Persson-Svensson har länge funderat på att göra något tillsammans. Mamma Doris och pappa Per har två barn, 11 och 13 år gamla, varav Nils - den yngste - har fått prova på bågskytte på en aktivitetsdag med skolan och blivit helt såld. Bågskytte verkar vara en sport som funkar att utöva tillsammans över generationsgränserna. Man beslutar sig för att testa sporten, och löser därför 10 juli  ett Familjemedlemskap för höstterminen. Familjen Persson-Svensson betalar in 800kr.

Anmärkning:

Med de uppdelningar vi nu infört blir det viktigt att man också tydligt specificerar sina val och vilka det gäller, i samband med inbetalningen:

- typ av medlemskap; Passiv/Aktiv/Familj

- vilken tidsperiod man avser; VT/HT/Helår

- vem/vilka medlemskapet avser. Speciellt vid Familjemedlemskap är det viktigt att det tydligt framgår vilka som kommer vara med o träna.

I samband med inbetalning lämnas även fortsatt de uppgifter som specificeras på hemsidan, se under Medlemsavgifter. (Länk: Medlemsavgifter)

 

Vi förtydligar i propositionen även en del annat vg rättigheter och möjligheter man har i Pantern, kopplat till valet av medlemskap.

Passiv medlem:

 • betalar endast sk Medlemsavgift, per kalenderår (1/1-31/12).
 • äger ej rätt att träna på klubben eller tävla för klubben externt eller i klubbens interna tävlingar, som t ex KM eller Pantervärjan.
 • har rätt att medverka i klubbinterna aktiviteter av mer social karaktär, t ex Julfesten
  (då även med aktivt deltagande i den sk Ballongskjutningen).
 • kan vara klubbfunktionär, prövas av Styrelsen.
 • kan sitta i Styrelsen.
 • har rätt att medverka/arbeta i alla egna tävlingsarrangemang, utifrån vilja och förmåga.

Aktiv medlem:

 • betalar dels sk Medlemsavgift per kalenderår (1/1-31/12), och dels en
  sk Träningsavgift, som baseras på den tidsperiod (termin alt. helår) man väljer att aktivt utöva sitt bågskytte.
 • äger rätt att träna på klubben
 • äger rätt att tävla externt för Pantern – förutsatt att hen inte väljer att tävla för annan
  klubb. (
  man kan bara tävla nationellt för en klubb i taget)
 • äger rätt att delta i klubbens alla interna tävlingar, som t ex KM eller Pantervärjan.
 • äger rätt att medverka i alla klubbinterna aktiviteter
 • kan vara klubbfunktionär, prövas av Styrelsen.
 • kan sitta i Styrelsen.
 • har rätt att medverka/arbeta i alla egna tävlingsarrangemang, utifrån vilja och förmåga. 

Familjemedlemskap:

Medlemmar som ingår i sk Familjemedlemskap är alla att betrakta som Aktiva medlemmar, se ovan.

____________________

För att läsa propositionen i sin helhet, klicka här: Proposition M&M

Skribent: Jan Otterström
Epost: This is a mailto link

 

KONTAKTA OSS 

VIA E-POST

 This is a mailto link

 

NYA AVGIFTSNIVÅER, beslutade på årsmötet 20190305

Medlemsavgift (obligatorisk): 150 kr 

Träningsavgift (aktiva medlemmar & delvis familj):

- Vuxen 400 kr/termin eller 700 kr/år

- Junior 250 kr/termin eller 400 kr/år

Familjeavgift:

De två äldsta familjemedlemmarna betalar Medlems- och Träningsavgift.

Övriga familjemedlemmar betalar endast Medlemsavgift.

Beräknas för varje enskild familj.

De nya avgiftsnivåerna gäller från och med 20190306.

Läs även mer på sidan Avgifter i samband med medlemskap.

 

 

 

Postadress:
BK Pantern - Bågskytte
Timmy Fagerlund (ordf.), Flygelvägen 4
22472 Lund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info