Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

07 APR 2022 16:36
Årsmötet hölls 8 mars. Många var kallade men få hade valt att delta. Flertalet förtroendeposter kunde inte tillsättas. Ordf och två ledamöter återvaldes dock vilket gav tillräckligt underlag för en arbetande Styrelse, liksom en revisor.
  • Uppdaterad: 07 APR 2022 16:36

Årsmötet i korthet

De olika årsmöteshandlingarna presenterades i vanlig ordning och godkändes av mötet och Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Två propositioner antogs:

Dels en prop ang gästskytte/träningsrätt för skyttar som redan är medlemmar i andra klubbar. Det är därmed inte nödvändigt för dessa att lösa aktivt medlemskap i Pantern utan de betalar endast en träningsavgift för sitt tränande hos Pantern. 

Dels en prop ang medlemskap i Pantern och tävlande. Enligt denna kan man inte vara medlem i Pantern och samtidigt vara medlem i annan klubb ansluten till SBF. Är man medlem i Pantern representerar man Pantern när/om man tävlar. Det går däremot alldeles utmärkt att träna hos annan klubb - under förutsättning då att detta inte förpliktigar till medlemskap i denna klubben.
I proppen togs även avgiftsbetalningarna upp och vad som skall gälla för
när i tiden inbetalningar skall göras beroende på vilken typ av medlem man är och för vad medlemskap löses. Denna prop innebar stadgeändringar varför stadgarna nu uppdaterats. Berörda paragrafer är 13§ och 17§.

LGs motioner om förbud för compound på utomhusbanan respektive i klubben avslogs. Vi har fortfarande att utreda möjligheterna för compound utomhus och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för att detta ska bli möjligt.
Fram tills dess är compound - även fortsatt - inte tillåtet på vår utomhusbana.

De förtroendeposter som kunde tillsättas var:

Ordf.         Jan Åke Åkesson (återvald)
Ledamot*  Christoffer Gydenius (återvald)
Ledamot*  Kassör  Jan Otterström (återvald)
Revisor     Torgny Palenius (återvald)

Poster som INTE kunde tillsättas var;

2 ordinarie styrelseledamöter, 1 styrelsesuppleant, 
1 revisor och 1 revisorsuppleant, 2 ledamöter i valberedningen varav en ordf. 

Beslöts därför att ett extra årsmöte skall hållas för tillsättningen av de tillfälligt vakanta posterna.

Gubben tilldelades även detta år Agnes Sjöberg. Motivet var hennes stora
insatser inom den organiserade träningsverksamheten för nybörjare.

För mer ingående info hänvisas till årsmötesprotokollet och övriga årsmöteshandlingar, som ligger upplagda på Medlemssidan.

* på det konstituerande styrelsemöte som hölls 220314 konstituerade sig styrelsen med Christoffer som sekr. och Jan O som kassör.

Skribent: Jan Otterström
E-post: This is a mailto link

Postadress:
BK Pantern - Bågskytte
Jan Åke Åkesson (ordf.), Vallkärra 331
22591 Lund

Kontakt:
Tel: 0761285607
E-post: This is a mailto link

Se all info